Grain farms

Less than 2M USD

100 h cropland Soriano

$9.500 / hectare

73 h crop field Flores

$7.000 / hectare

116 crop field Soriano

$9.000 / hectare

96 h crop farm Soriano

$6.000 / hectare

79 h cropland Soriano

$8.000 / hectare

111 h Colonia

$8.000 / hectare

140 h cropland Colonia

$10.500 / hectare

1000 h crop land Canelones

$6.000 / hectare

1100 h crop farm San José

$6.400 / hectare

370 h crop farm Canelones

$6.000 / hectare

480 h crop farm Canelones

$6.000 / hectare

800 h cropland Rio Negro

$7.500 / hectare

450 h crop farm Colonia

$10.500 / hectare

52 h crop field in Colonia

$9.500 / hectare

67 h. cash crop land Colonia

$10.500 / hectare

550 h. premium crop farm in San José

$9.500 / hectare

210 h. farmland in Migues

$6.000 / hectare

More than 2M USD

100 h cropland Soriano

$9.500 / hectare

73 h crop field Flores

$7.000 / hectare

116 crop field Soriano

$9.000 / hectare

96 h crop farm Soriano

$6.000 / hectare

79 h cropland Soriano

$8.000 / hectare

111 h Colonia

$8.000 / hectare

140 h cropland Colonia

$10.500 / hectare

1000 h crop land Canelones

$6.000 / hectare

1100 h crop farm San José

$6.400 / hectare

370 h crop farm Canelones

$6.000 / hectare

480 h crop farm Canelones

$6.000 / hectare

800 h cropland Rio Negro

$7.500 / hectare

450 h crop farm Colonia

$10.500 / hectare

52 h crop field in Colonia

$9.500 / hectare

67 h. cash crop land Colonia

$10.500 / hectare

550 h. premium crop farm in San José

$9.500 / hectare

210 h. farmland in Migues

$6.000 / hectare