Grain farms

Less than 2M USD

120 h cropland near Montevideo

$6.000 / hectare

1100 h crop farm San José

$6.500 / hectare

370 h crop farm Canelones

$6.000 / hectare

480 h crop farm Canelones

$6.000 / hectare

162 h farm San Jose

$6.500 / hectare

800 h cropland Rio Negro

$7.500 / hectare

450 h crop farm Colonia

$10.000 / hectare

52 h crop field in Colonia

$9.000 / hectare

67 h. cash crop land Colonia

$8.500 / hectare

550 h. premium crop farm in San José

$8.000 / hectare

210 h. farmland in Migues

$5.500 / hectare

More than 2M USD

120 h cropland near Montevideo

$6.000 / hectare

1100 h crop farm San José

$6.500 / hectare

370 h crop farm Canelones

$6.000 / hectare

480 h crop farm Canelones

$6.000 / hectare

162 h farm San Jose

$6.500 / hectare

800 h cropland Rio Negro

$7.500 / hectare

450 h crop farm Colonia

$10.000 / hectare

52 h crop field in Colonia

$9.000 / hectare

67 h. cash crop land Colonia

$8.500 / hectare

550 h. premium crop farm in San José

$8.000 / hectare

210 h. farmland in Migues

$5.500 / hectare